KOETTU HYVINVOINTI

Missioni on edistää yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin vahvistumista monikanavaisesti ja poikkitieteellisesti.

Kestävä hyvinvointi rakentuu kokonaisvaltaisesta ja systeemisestä lähestymistavasta, jossa ihmisen perustarpeet, sosiaaliset suhteet, elintaso, yhteiskunnalliset rakenteet, elämänlaatu ja sen kestävyys luovat toisiaan tukevan kokonaisuuden.

Arjessa koettu hyvinvointi rakentuu kannattelevien ihmissuhteiden, merkityksellisyyden kokemuksen, tasapainoisen arjen, palautumisen ja riittävän levon lisäksi monista sellaisista tekijöistä, jotka eivät ole yksilön hallinnassa.

Elämän varrella tulee vastaan tilanteita, joiden seurauksena luottamus elämään, toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan voi järkkyä. Tällöin hyvä olo ja arjen tasapaino voi olla vaikea saavuttaa vaikka itsestä pyrkisikin pitämään huolta.

Haavoittavat elämänkokemukset, yllättävät vastoinkäymiset, työelämän muutokset, elämän kriisit ja ruuhkavuosien stressi haastavat arkea. Yhteiskunnalliset tekijät, kuten ihmisten välinen eriarvoisuus, poliittisten päätösten vaikutukset palveluihin ja ilmastokriisi ovat yksilöä suurempia kysymyksiä, joilla on suoria ja epäsuoria vaikutuksia hyvinvointiimme.

Hyvinvointi ei saa olla vain osan etuoikeus ja tukea tulee olla tarjolla kaikille sitä tarvitseville.

Toisilla on paremmat lähtökohdat ja valmiudet sietää, kestää ja palautua vastoinkäymisistä. Vaikka stressin säätelytaitojen perusta luodaan lapsuudessa, on näitä taitoja mahdollista vielä aikuisenakin jalostaa ja kehittää. Mahdollisuus haavoittavien elämänkokemusten työstämiseen, psykososiaaliseen tukeen ja psykoedukaatioon on kuitenkin liian usein kiinni yksilön taloudellisista resursseista ja voimavaroista. Ryhmämuotoiset, luovia menetelmiä soveltavat auttamisen käytännöt ovat ekologisia ja moniin peruspalveluihin helposti integroitavissa. Holistinen tulokulma mahdollistaa elämänkokemusten rikkaan käsittelyn myös silloin, kun yhteistä kieltä tai termistöä ei ole. Arkeen soveltuvien käytännöllisten ja konkreettisten keinojen välittäminen voimaannuttaa ja valtauttaa avunhakijaa. Toipumisesta ei tarvitse tulla koko loppuelämää leimaava prosessi. Oikein tuettuna kaikkien on mahdollista kukoistaa.

Seuraa kurssi- ja tapahtuma tarjontaa täällä.

 

Holistisen ja kehollisen työskentelyn opettajinani ovat toimineet:

Saara Rönnholm (Hima Happiness)
Bryony Duckitt (YogaBeez)
Krystyna Kowalski (Trauma Sensitive Yoga DK)
Seija Taivainen (Itsetuntemus.fi)
Jyrki Rytilä (TRE Finland)
Heidi Naakka (TRE Finland)
Kirsi Törmi (Törmi & Törmi)
Helena Karhu (Karhun Talo)
Satu Palokangas (Somatic Movement Therapist and Educator)