KOETTU HYVINVOINTI

Hyvinvointi on yksilöllinen kokemus mutta myös yhteisöllinen kysymys. Koettu hyvä olo rakentuu tasapainoisen ravinnon, liikunnan, palautumisen ja levon lisäksi sisäisestä hyvinvoinnin kokemuksesta, johon vaikuttavat myös ulkoiset tekijät. Yksilöstä riippumattomat asiat, kuten haastavat elämänkokemukset, arjen luomat haasteet, työelämän vaatimukset ja ruuhkavuosien kiire ja stressi haastavat hyvinvointia. Yhteiskunnalliset tekijät, kuten ihmisten välinen eriarvoisuus, poliittisten päätösten vaikutukset esimerkiksi julkisiin palveluihin ja ilmastokriisi ovat yksilöä suurempia kysymyksiä, joilla on vaikutuksia arkeemme.

Elämän varrella tulee vastaan tilanteita, joiden seurauksena luottamus elämään, toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan voi järkkyä. Tällöin sisäinen rauha voi olla vaikea saavuttaa vaikka itsestä pyrkisikin pitämään huolta. Stressin säätelyn taidot ovat tärkeitä arjen tilanteissa mutta myös erityisten ja yllättävien haasteiden edessä. Kun stressiä oppii säätelemään on helpompi tunnistaa omia tarpeita, sanoittaa tunteita ja elää elämää, jossa itse toimii kapteenina. Tällöin jää voimavaroja pitää huolta itsestä ja osallistua yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen.

Hyvinvointi ei saa olla vain osan etuoikeus vaan sen tulee olla kaikkien ulottuvilla. Sen vuoksi hyvinvointi on väistämättä myös yhteiskunnallinen kysymys, jonka edistämiseksi voimme kaikki tehdä jotakin. Universaalit, yleisinhimilliset tarpeet ovat yhteisiä kaikille ihmisille. Me kaikki tarvitsemme ravintoa, unta, kosketusta, turvaa ja sosiaalisia suhteita sekä eri elämänvaiheissa myös toisten tarjoamaa hoivaa ja huolenpitoa voidaksemme hyvin. Pitämällä huolta omista perustarpeista, voimme auttaa myös muita voimaan hyvin.

Seuraa kurssi- ja tapahtuma tarjontaa täällä.

 

Holistisen ja kehollisen työskentelyn opettajinani ovat toimineet:

Saara Rönnholm (Hima Happiness)
Bryony Duckitt (YogaBeez)
Krystyna Kowalski (Trauma Sensitive Yoga DK)
Seija Taivainen (Itsetuntemus.fi)
Jyrki Rytilä (TRE Finland)
Heidi Naakka (TRE Finland)
Kirsi Törmi (Törmi & Törmi)
Helena Karhu (Karhun Talo)
Satu Palokangas (Somatic Movement Therapist and Educator)