KOETTU HYVINVOINTI

Hyvinvointi on yksilöllinen kokemus. Hyvä olo rakentuu tasapainoisen ravinnon, liikunnan, palautumisen ja levon lisäksi sisäisestä hyvinvoinnin kokemuksesta. Sisäiseen kokemukseen hyvinvoinnista vaikuttavat myös monet itsestä riippumattomat tekijät, kuten haastavat elämänkokemukset, arjen luomat haasteet, työelämän vaatimukset ja ruuhkavuosien kiire ja stressi. Luottamus elämään, toisiin ihmisiin ja sisäinen rauha voi olla vaikea saavuttaa edellä mainituista syistä vaikka itsestä pyrkisikin huolehtimaan. Kun hyvä olo katoaa ja stressi kasvaa sietämättömäksi yhteys kehoon usein katkeaa. Silloin ihminen alkaa vieraantua itsestään, jolloin on vaikea tunnistaa omia todellisia tarpeita ja tunteita. Pysähtyminen voi myös pelottaa jos itseään on paennut pitkään. Omien todellisten tarpeiden, aitojen tunteiden ja toiveiden nimeäminen mahdollistuu kuitenkin vain itseään kuulemalla. Itse on muutakin kuin ajatukset, tieto ja sisäistetyt roolimallit, joita me toteutamme usein kyseenalaistamatta. Itsen kuuleminen on kehon viisauden, meidän luontomme kuuntelua.

“There is a time in our lives, usually in mid-life, when a woman has to make a decision - possibly the most important psychic decision of her future life - and that is, whether to be bitter or not. Women often come to this in their late thirties or early forties. They are at the point where they are full up to their ears with everything and they've "had it" and "the last straw has broken the camel's back" and they're "pissed off and pooped out." Their dreams of their twenties may be lying in a crumple. There may be broken hearts, broken marriages, broken promises.” -Clarissa Pinkola Estés, Women Who Run With the Wolves: Myths and Stories of the Wild Woman Archetype

Seuraa kurssi- ja tapahtuma tarjontaa täällä.

 

Holistisen ja kehollisen työskentelyn opettajinani ovat toimineet:

Saara Rönnholm (Hima Happiness)
Bryony Duckitt (YogaBeez)
Krystyna Kowalski (Trauma Sensitive Yoga DK)
Seija Taivainen (Itsetuntemus.fi)
Jyrki Rytilä (TRE Finland)
Heidi Naakka (TRE Finland)
Kirsi Törmi (TRE Finland)
Helena Karhu (Karhun Talo)
Satu Palokangas (Somatic Movement Therapist and Educator)