TUOTOKSET

Seuraa punaista lankaa- Tunnista toimintamallisi ihmistyössä (PS-kustannus 2020)

Ei vain selviytyjä – väkivallasta toipujan tie. Verkkokyselyn raportti (Ensi- ja turvakotien liitto 2020)

Muutoksentekijä - kohti lempeyden vallankumousta (Basam Books 2019)

Mukana myös:

Yhteinen kieli - traumatietoutta ihmistyöhön (toim. Elisa Auvinen & Kati Sarvela 2020)

Toivuin onnelliseksi - lapsuuden haavoittavista kokemuksista tasapainoon (Tina Laiho 2020)

Palaudu ja vahvistu tehtäväkirja (Kaisa Jaakkola 2020)

Syvälle ulottuvat juuret - Turvattomasta lapsuudesta tasapainoiseen aikuisuuteen (Nadine Burke Harris 2019)

Nosta nainen päivässä. 365 Voimaannuttavaa tarinaa naisista (Jaana Villanen 2019)

Palaudu ja vahvistu (Kaisa Jaakkola 2018)

Kasvata Kannustaen (Ensi-ja turvakotien liitto 2017)

Arvioimattomat tieteelliset artikkelit

Matikka, Johanna (2019). Positiivisen psykologian työkalut toipumistyön tukena. Helsinki: Joylla ry. & Helsingin seudun kesäyliopisto.

Matikka, Johanna (2018). TRE-harjoitus ja II-tyypin trauma. Helsinki: TRE FINLAND. http://www.trefinland.fi/?p=17547

Linner Matikka, Johanna & Muukkonen, Tiina (2019). Turvallisuus on yhteistyön edellytys. Teoksessa Hietanen, Päivi & Keinonen, Vesa & Kettunen, Maarita (toim.) Yhteistyövanhemmuuden käsikirja, Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto, 96–107.