KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA

Missioni on edistää yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia monikanavaisesti ja poikkitieteellisesti.

Hyvä yhteiskunta rakentuu hyvinvoivista yksilöistä ja yhteisöistä. Mahdollisuus kukoistaa, kokea yhteenkuuluvuutta, merkityksellisyyttä ja onnistumisia, tulisi olla kaikkien ulottuvilla, ei vain osan etuoikeus. Hyvinvointi ja sen edistäminen on laaja kysymys, jota tulee tarkastella systeemisesti, eri tasojen keskinäiset riippuvuussuhteet huomioiden. On otettava huomioon niin yksilölliset kuin yhteiskunnalliset tekijät, sosiaaliset, materiaaliset ja henkiset ulottuvuudet mutta myös globaalit haasteet, kuten ilmastokriisi ja ihmisten välinen eriarvoisuus.

Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän tulevaisuuden rakentaminen koskettaa meitä kaikkia.

Yksilön koettu hyvinvointi rakentuu perustarpeiden tyydyttymisen lisäksi muun muassa kannattelevista ihmissuhteista ja luottamuksesta hyvään tulevaisuuteen. Hyvinvointi kiinnittyy myös itsensä toteuttamisen mahdollisuuksiin ja työurien pidentyessä yhä vahvemmin työssä viihtymisen kysymyksiin.

Koulutan sote-alan ammattilaisia ja yritysyhteisöjä mm. näistä teemoista:

-Psykologinen turvallisuus kukoistavan yhteisön edellytyksenä
-Resilienssi - muutoskyky ja joustavuus ennakoimattomassa maailmassa
-Haavoittavien elämänkokemusten vaikutus työhyvinvointiin / vanhemmuuteen / parisuhteeseen / terveyteen
-Sosiaalisesti kestävä kehitys ja yritysvastuu
-Käyttöteoria ja ammatillinen kasvu
-Traumainformoitu työote
-Keholliset menetelmät asiakastyön tukena
-Työssä jaksaminen ja itsemyötätunto
-Toksinen stressi, stressin säätelytaidot ja palautumisen haasteet
-Muutoksentekijä - tunnista oma tapasi vaikuttaa

Koulutustiedustelut yhteydenottopyynnöllä.