MAAILMANPARANTAJAN SYDÄN - Muutoksentekijän ote

Kokemuksen myötä syntynyt ymmärrys ja tutkittu tieto haavoittuvuudesta on rakentanut asiantuntijuuttani yli 10 vuoden ajan. Tarkastelen hyvinvoinnin rakentumista holistisella, kokonaisvaltaisella otteella, tunnistaen sekä yhteiskunnalliset että yksilölliset tekijät, jotka hyvinvointia rakentavat tai murtavat. Minua kiehtoo ihmisen joustavuus, kyky palautua ja toipua syvästi haavoittavistakin elämänkokemuksista.

Tulin tietoiseksi tunnehaavojen laajoista vaikutuksista hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin ja terveyteen työskennellessäni ensikodilla, vauvaperheiden kuntoutuksessa. Tutustuin Adverse childhood experiences (ACE) tutkimukseen työskennellessäni lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen keskittyvässä kehittämishankkeessa. Traumainformoitu työote (trauma-informed practice) tuli tutuksi asiantuntijatyössä  lähisuhde- ja perheväkivalta ilmiön parissa. Traumainformoitu työote on levinnyt laajalti maailmalla, lue lisää Skotlannin traumainformoiduista käytännöistä.

Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) ja Valviran hyväksymä sosiaalityöntekijä, diakonian vihkimyksen saanut sosionomi (AMK). Sivuaineopintoja olen tehnyt sosiologiasta ja psykologiasta. Olen myös suorittanut Positive Psychology Practitioner -koulutuksen. Kehon ja mielen yhteyttä olen opiskellut jooga- ja TRE® -ohjaajaopinnoissa. Intohimoni on vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen resilienssiä, vaikeista kokemuksista selviytymistä sekä edistää yhteiskunnan sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Asiakastyön kehittäminen, palvelujen integraatio, työhyvinvoinnin vahvistaminen sekä traumainformoitu kuntoutus ovat ammatillisen kiinnostukseni kohteita. Olen kehittänyt väkivallasta toipuville ryhmämuotoisen, kehollisia menetelmiä hyödyntävän kehoturva® mallin. 

Arvostan käytännön kokemuksen ja tutkitun tiedon yhdistämisen taitoa. Tällä hetkellä olen projektitutkija DigiSOS-tutkimushankkeessa ja jatko-opiskelija Itä-Suomen yliopistossa Welfare, Health and Management -tohtoriohjelmassa. Kuulun Arto O. Salosen johtamaan kestävän hyvinvoinnin tutkimusryhmään. Tutkimukseni aiheena on lähisuhteissa väkivaltaa kokeneiden selviytyminen ja toipuminen. Olen kiinnostunut siitä, mistä toivo, turva ja toimijuus rakentuvat. Mitä toipuminen edellyttää ja miten palveluita tulisi kehittää, jotta ne vastaisivat paremmin väkivaltaa kokeneiden tarpeisiin.