MINUSTA

Olen sosiaalialan moniosaaja ja sydämeltäni ikuinen maailmanparantaja. Olen opiskellut sosiologiaa, sosiaalityötä, positiivista psykologiaa, erilaisia itsetuntemusta vahvistavia menetelmiä sekä stressin säätelyn taitoja. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja Valviran hyväksymä sosiaalityöntekijä, diakonian vihkimyksen saanut sosionomi (AMK), joogaopettaja (RYT200), sertifioitu TRE®- ohjaaja sekä Enneagrammi ohjaaja. Syksystä 2019 opiskelen Welfare, Health and Management -tohtoriohjelmassa Itä-Suomen yliopistossa.  

Sosiaalityön tutkimus ja käytännön työ on kiinnostunut arkielämän haasteista, hyvinvoinnista ja sen tukemisesta eri elämänvaiheissa, ihmisoikeuksien toteutumisesta, eriarvoisuuden kysymyksistä, ihmisten välisistä suhteista, yhteisöjen toiminnasta sekä niiden häiriöistä. Sosiaalityöllä ja sosiaaliohjauksella tuetaan tuen tarpeessa olevia kohti toivottua muutosta, toimivaa arkea ja oman näköistä elämää. Voimavarakeskeisyys ja valtautuminen (empowerment) on toimintavoiman kasvun tukemista ja sen mahdollistamista. Valtautumisen prosessi on muutosvoimainen matka, jossa jaettu asiantuntijuus luo uutta tietoa kaikille työssä mukana oleville.

Olen toiminut hyvinvointia haastavien ilmiöiden parissa useissa erilaisissa tehtävissä vuodesta 2008. Intohimoni on vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia sekä edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Erityisen kiinnostunut olen siitä, miten haavoittavista elämänkokemuksista toivutaan ja miten tätä toipumista tuetaan kokonaisvaltaisella otteella - kehollisin ja yhteisöllisin menetelmin.

Anna Lehden juttu 21.3.2019