MAAILMANPARANTAJAN VIKAA

Olen kehittämisorientoitunut sosiaalialan moniosaaja. Sosiaalitieteiden, psykologian ja filosofian rinnalla olen ollut kiinnostunut ymmärtämään elämään väistämättä kuuluvaa kärsimystä. Nuoresta asti olen tuntenut kutsumusta edistää oikeudenmukaisuutta ja hyvää niin itsessäni kuin yhteiskunnassa. Tämä on johdattanut minut  kulkemaan varjoisten ja kivikkoisten polkujen kautta kohti syvää itseymmärrystä ja laajaa yhteiskunnallista hahmotuskykyä. Olen ollut aina ahne oppimaan uutta ja nykyään innostun kansalaisaktivismin lisäksi yhteisöllisyyttä tukevista rituaaleista, kansanviisaudesta ja perinteistä. 

Olen opiskellut sosiologiaa, sosiaalityötä, positiivista psykologiaa, erilaisia itsetuntemusta vahvistavia menetelmiä sekä stressin säätelyn taitoja. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja Valviran hyväksymä sosiaalityöntekijä, diakonian vihkimyksen saanut sosionomi (AMK), joogaopettaja (RYT200), sertifioitu TRE®- ohjaaja sekä Enneagrammi ohjaaja. Tällä hetkellä opiskelen Welfare, Health and Management -tohtoriohjelmassa Itä-Suomen yliopistossa. 

Olen työskennellyt hyvinvointia haastavien ilmiöiden parissa erilaisissa työtehtävissä vuodesta 2008. Intohimoni on vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia sekä edistää sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Rakenteellinen sosiaalityö ja traumainformoitu sosiaalinen kuntoutus ovat ammatillisen kiinnostukseni kohteita. Minua kiehtoo ihmisen joustavuus, kyky palautua ja vahvistua vaikeidenkin kokemusten jälkeen. Niin pitkään kun on elämää, muutos on mahdollinen.