Muutoksentekijä

"Vaikuttavin muutosprosessi alkaa aina itsestä. Tunnistamalla ensin itsessä elävät patriarkaaliset rakenteet ja purkamalla niitä tietoisesti, teemme tilaa kestävälle muutokselle."

Esikoiskirjani julkaistiin lokakuussa 2019 Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä. Käsittelen kirjassa kolmea suurta kysymystä, jotka kietoutuvat toisiinsa ja keskustelevat keskenään:

  • Mitä tekemistä talousjohtoisella maailmankuvalla, perinteisillä sukupuolirooleilla ja perhearvoilla sekä naistapaisuuden ohittamisella on ilmastonmuutoksen kanssa?
  • Minkälainen arvomaailma murentaa hyvinvointivaltion radikaalia ajatusta jaetusta hoivasta ja huolenpidosta?
  • Miten ilmastonmuutos, ihmisoikeuksien toteutuminen ja eriarvoisuuden syveneminen liittyvät toisiinsa ja mitä yksilö ja yhteisöt voivat tehdä asialle?

Kuvaan kirjassa systeemisesti tarvittavaa kulttuurin muutosta ja kutsun lukijaa tunnistamaan Muutoksentekijän potenttiaalin itsessään. Kirjan sanomaan ovat vaikuttaneet muun muassa ekofeministit María Mies, Vandana Shiva ja Kaarina Kailo sekä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pitkän linjan rakentajat Aulikki Kananoja, Vappu Taipale, Sirkka Ahonen ja Pirkko Fihlman joiden haastattelut löytyvät kirjasta.

Puheenvuorot ja koulutuspyynnöt OTA YHTEYTTÄ-sivun kautta.