Muutoksentekijä

"Vaikuttavin muutosprosessi alkaa aina itsestä. Tunnistamalla ensin itsessä elävät patriarkaaliset rakenteet ja purkamalla niitä tietoisesti, teemme tilaa kestävälle muutokselle."

Esikoiskirjani julkaistiin lokakuussa 2019 Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä. Käsittelen kirjassa kolmea suurta kysymystä, jotka kietoutuvat toisiinsa ja keskustelevat keskenään:

  • Mitä tekemistä talousjohtoisella maailmankuvalla, perinteisillä sukupuolirooleilla ja naistapaisuuden ohittamisella on ilmastonmuutoksen kanssa?
  • Minkälainen arvomaailma murentaa hyvinvointivaltion radikaalia ajatusta jaetusta hoivasta ja huolenpidosta?
  • Miten ilmastonmuutos, ihmisoikeuksien toteutuminen ja eriarvoisuuden syveneminen liittyvät toisiinsa ja mitä yksilö ja yhteisöt voivat tehdä asialle?

Ekokriisin aikakaudella tarvitaan näkemyksellisiä toimijoita, rohkeita visionäärejä ja tienviittojen asettajia. Muutoksentekijä on raikas puheenvuoro elämän säilyttämisen puolesta ekofeministisellä otteella. Kirja innostaa pohtimaan kansalaisen paikkaa ja osallisuutta yhteiskunnassa ja toimimaan muutosagenttina kestävän huomisen puolesta. Kirjaan on haastateltu Pirkko Fihlmania, Aulikki Kananojaa, Vappu Taipaletta ja Sirkka Ahosta. Kirjan alkusanat on kirjoittanut  kestävän hyvinvoinnin asiantuntija Arto O. Salonen ja loppusanat ekofeministi Kaarina Kailo.

Puheenvuorot ja koulutuspyynnöt OTA YHTEYTTÄ-sivun kautta.