Vanhan kansan silmissä naiset olivat myyttisiä olentoja, joilla oli suora väylä tuonpuoleiseen. 

Sana väki viittaa voimaan, jota nainen kantaa sukuelimissään. Naisen väen voima liittyy hänen kykyynsä luoda ja synnyttää uutta elämää. Naisen elin on nähty väylänä tämän- ja tuonpuoleisen välillä. VÄKI -kollektiivin toiminnassa haluamme nostaa esille tämän juurissamme vahvana elävän naiseuden voiman. Kollektiivia koordinoivat Johanna Linner Matikka ja Crista Soskolne, jotka kokoavat yhteen näkemyksellisiä toimijoita; hyvinvoinnin osaajia, yhteiskunnallisia keskustelijoita ja taiteen tekijöitä, joille yhteistä on tahtotila edistää yhteyttä ihmisten välillä, vahvistaa tasa-arvoa ja tarjota tukea elämän haasteissa. Järjestämme luentoja, workshopeja, retriittejä sekä ryhmiä, myös maksuttomia tilaisuuksia. VÄKI -kollektiivi tukeutuu toiminnassaan ekososiaaliseen viitekehykseen, ekofeminismiin ja holistiseen ihmiskuvaan. Ihminen nähdään riippuvaisena muista ihmisistä ja ympäristöstään. Luonnon kunnioitus on meille myös väen kunnioitusta. Näemme spirituaalisuuden voimavarana ja haluamme tukea pyhyyden arkista ulottuvuutta luonnon ja ihmisten välillä. 

VÄKI -kollektiivin neljä luovuttamatonta periaatetta:

  • Tarjota kokonaisvaltaista tietoa, kohtaamista ja ihmisyyttä
  • Edistää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistumista yhteiskunnassa
  • Luoda silta tieteen ja henkisyyden välille
  • Sitoutua elinikäiseen oppimiseen ja ekososiaalisen sivistyksen kasvattamiseen