Siirry suoraan sisältöön

MAAILMANPARANTAJAN SYDÄN, MUUTOKSENTEKIJÄN OTE

Yhteiskunta- ja sosiaalitieteilijänä olen kiinnostunut sosiaalisista ilmiöistä, ihmisten välisestä vuorovaikutuksessa, arjen relationaalisuudesta, haavoittuvuuden kohtaamisesta, hyvinvointikysymyksistä kuten siitä, miten ja mistä hyvinvointi ja pahoinvointi muodostuu, mitä on kestävä hyvinvointi, miten ihmisten toimintakykyä ja osallisuutta tuetaan sekä siitä, mikä on yhteiskunnan tila ja kehityksen suunta, miten pahoinvointia tuottaviin rakenteellisiin kysymyksiin vastataan, miten ihmisten välinen eriarvoisuus tunnistetaan ja miten tasa-arvoa vahvistetaan sekä miten sukupuoli, ikä, etninen tausta tai sosioekonominen asema vaikuttavat ihmisten arkeen.

Tarkastelen hyvinvoinnin rakentumista kokonaisvaltaisesti; sosiaalisten suhteiden, niiden laadun, elämänhistorian, terveyttä uhkaavan toksisen stressin sekä yhteiskunnallisten ulottuvuuksien kautta. Minua kiehtoo ihmisen kyky toipua syvästi haavoittavistakin elämänkokemuksista riittävän turvallisissa (olo)suhteissa. Intohimoni on tukea vaikeista kokemuksista selviytymistä sekä edistää yhteiskunnan sosiaalista ja ekologista kestävyyttä.

Arvostan käytännön kokemuksen ja tutkitun tiedon yhdistämisen taitoa

Työkokemuksen myötä syntynyt ymmärrys ja tutkittu tieto haavoittuvuudesta on rakentanut asiantuntijuuttani 15 vuoden ajan. Tulin tietoiseksi tunnehaavojen laajoista vaikutuksista hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin ja terveyteen työskennellessäni ensikodilla, vauvaperheiden kuntoutuksessa. Tutustuin Adverse childhood experiences (ACE) tutkimukseen työskennellessäni lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen keskittyvässä kehittämishankkeessa ja traumainformoitu työote (trauma informed practice) tuli tutuksi asiantuntijatyössä  lähisuhde- ja perheväkivalta ilmiön parissa. Traumainformoitu työote vastaa ACE-tutkimuksen tuottaman tiedon myötä syntyneeseen palveluiden kehittämistarpeeeseen. Työote on levinnyt laajalti maailmalla, lue lisää esimerkiksi Skotlannin traumainformoiduista käytännöistä täältä.

Koulutus

Olen yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) ja Valviran hyväksymä sosiaalityöntekijä, diakonian vihkimyksen saanut sosionomi (AMK). Sivuaineopintoja on kertynyt sosiologiasta ja psykologiasta. Näiden lisäksi olen hankkinut lisäkoulutusta mm. psyykkisestä traumasta, kriisi-ja traumatyöstä. Olen suorittanut Positive Psychology Practitioner -koulutuksen sekä erilaisia asiakastyön menetelmäkoulutuksia. Kehon ja mielen yhteyttä olen opiskellut Jooga (RYT200)– ja TRE® -ohjaajaopinnoissa. Ihmisten kiehtovaa erilaisuutta ja itsetuntemusta opin narratiivisen Enneagrammin opinnoissa, kouluttaja Seija Taivaisen johdolla. Tällä hetkellä olen jatko-opiskelija Itä-Suomen yliopistossa Welfare, Health and Management -tohtoriohjelmassa ja kuulun Arto O. Salosen johtamaan kestävän hyvinvoinnin tutkimusryhmään.

Työkokemus

Olen toiminut kolmannella sektorilla ja julkishallinnossa erilaisissa kehittämishankkeissa ja asiantuntijatehtävissä mm. palvelujen integraation ja palveluketjujen kehittämisen parissa. Työhyvinvoinnin vahvistaminen sekä traumainformoitu kuntoutus ovat ammatillisen kiinnostukseni kohteita ja olen kehittänyt väkivallasta toipuville ryhmämuotoisen, kehollisia menetelmiä hyödyntävän kehoturva® -mallin. Tällä hetkellä olen projektitutkija DigiSOS-tutkimushankkeessa. Oman tutkimukseni aiheena on lähisuhteissa väkivaltaa kokeneiden selviytyminen ja toipuminen. Olen kiinnostunut siitä, mistä toivo, turva ja toimijuus rakentuvat.